Anhörig eller vän?

Är du orolig över ditt vuxna barn, din vän eller även möjligen din förälder? Har du länge varit följeslagare till någon i din närhet som kämpar med ätstörningar?

Det innebär en anspänning att leva nära en människa med ätstörningar. Ofta känner man att man inte når varandra, och att frågor om mat tar väldigt mycket uppmärksamhet och energi. Det förekommer också en hel del skam och förnekanden.

Bolltistel inbäddad i grönska

Ingen kan ändra på en annan människa. Tyvärr kan omgivningen vara en del av problemet. Både som pådrivande (tex idrottssammanhang och sociala medier) men även närstående som, ofta i bästa välmening, moraliserar med kommentarer av arten ”du borde …”. Det blir lätt ett negativt mönster med ändlösa diskussioner.

I första hand rekommenderas öppenvård, men det är inte alltid tillräckligt. Heldygnsvård kan bli aktuellt om antingen öppenvården inte ger något resultat, eller om tillståndet är så allvarligt att man inte kan hantera sitt liv och sin vardag.

Här är en länk till anhörigsidan hos föreningen Frisk&fri som erbjuder stöd både till drabbade och till dig som är närstående till någon med en ätstörning. 

Här är en länk till anhörigsidan för Kunskapscentrum för ätstörningar på Karolinska institutet. 

Här är en länk till Vårdguidens sida om anhörig till någon med ätstörningar med en bra sammanfattning om ätstörningar och möjliga behandlingar