För dig som har personalansvar

Då en medarbetare drabbats av ätstörningar kan det många gånger medföra betydande bekymmer på en arbetsplats. Dels kan det leda till en mer eller mindre omfattande frånvaro, och dels blir det emellanåt spänningar mellan kollegor.

Bikupan

Tyvärr har den offentliga vården ofta väldigt långa väntetider, och i allmänhet prövar man först med öppenvård. I de fall den inte ger resultat är vuxna inte prioriterade inom heldygnsvård, varför väntetiderna blir långa.

Om företaget har en sjukvårdsförsäkring finns det en möjlighet att använda den för att hjälpa din medarbetare hos Vilohemmet Maria Regina.

Kontakta gärna verksamhetschef Åsa Fågelström asa.fogelstrom@mariaregina.se 
Telefon: 0768 8317171 för vidare information.