Välkommen till Maria Regina

Maria Regina drivs av en stiftelse utan vinstintresse. Huset ligger i Storängen, ett vackert kulturskyddat område i Nacka, Stockholm. Här bedriver vi hospicevård, SPSV Specialiserad palliativ slutenvård, och har avtal med Stockholms läns landsting. SPSV-avtalets kriterier är att ett multiprofessionellt team ska erbjuda vård dygnet runt, bland annat genom avancerad smärt- och symtomlindring och stöd till närstående.

Målgruppen är patienter som är 18 år och äldre som, oavsett diagnos behöver specialiserad vård i livets slutskede, som har en komplex sjukdomsbild, inte svarar på behandling och har en begränsad återstående livstid. De som vårdas i hemmet har förtur.

Målet för vården är att lindra symtom och smärta, inte bara den fysiska och psykiska, utan även den andliga och sociala. Respekt för personens önskemål är grunden för vården, vilken planeras tillsammans med gästen, anhöriga och personalen. Vården innefattar stöd till anhöriga.

På hospicet finns 12 vårdplatser. Personalen består av läkare, föreståndare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, kock, trädgårdsmästare och fastighetsskötare. Volontärer hjälper till med olika sysslor i huset som att baka bröd, servera mat, hjälpa till i trädgården m m.

Om Vården

Hospice, för att livet alltid är värdefullt!

Hospice är både ett vårdfilosofiskt begrepp kring omhändertagande och ett hem för svårt sjuka och döende. Hospice erbjuder en varm atmosfär för människor i livets slutskede. När medicinsk behandling inte längre kan bota eller hejda sjukdomen ställs andra krav på vården. Vi använder oss av palliativ vård, att lindra smärta - kroppslig och själslig - att ge kärlek och omtanke, och att låta gästen bevara integritet och värdighet, är självklarheter inom hospicevården. Gästen får leva ett så bra återstående liv som möjligt.

Att komma till Maria Regina

Miljön

Miljöpolicy

Vi erbjuder vård till personer i livets slutskede. Genom att integrera miljöaspekter i verksamhetens arbete ska verksamheten bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och förebygga ohälsa.

I samband med verksamhetsplaneringen sätts kontinuerligt nya mål upp för att begränsa miljöpåverkan från vår verksamhet. Verksamheten ska förebygga och minska utsläpp av föroreningar och följa de lagar och krav som är aktuella.

Vi har som mål att miljöarbetet ska bygga på återkommande förbättringar. Kontinuerligt i samband med verksamhetsplaneringen sätts nya mål upp för att begränsa miljöpåverkan från vår verksamhet.

Vi arbetar aktivt med att ha ett effektivt materialutnyttjande, minska användningen av energi och vatten och att verka för en miljöanpassad kemikalie- och läkemedelsanvändning. Verksamheten arbetar aktivt för att höja medvetandenivån hos medarbetarna och de uppmuntras till att ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet.

Vid verksamhetsförändringar, investeringar och framtidsbeslut ska hänsyn tas till miljön.

Vi arbetar för att miljöarbetet ständigt ska förbättras.

Resultatet av miljöarbetet utvärderas årligen.

Huset och trädgården

Huset och trädgården är från sekelskiftet och erbjuder en lugn och trivsam hemmiljö. Den stora terrassen i söderläge inbjuder till avkoppling och är tillgänglig även för sängliggande gäster. Nedanför terrassen breder den lummiga trädgården ut sig. I trädgården finns asfalterade gångar så att man kan ta sig fram med rullstolen eller även sängen om man så vill. Sittplatser finns här och var där man kan slå sig ner för att vila och njuta. Vid springbrunnen kan man sitta och äta lunch eller fika och lyssna på vattnets porlande. Inomhus kan man sitta i salongen och ta en fika och njuta av en skön brasa, lyssna på musik, läsa en bok eller se på TV. Vidare har vi en ljus vinterträdgård varifrån man överblickar nästan hela trädgården. Till kapellet kan man gå om man vill söka stillhet, meditera eller delta i någon av gudstjänsterna som hålles där.

Gudstjänster

Tid för gudstjänst: Svenska Kyrkan, torsdagar kl. 14.00-15.00.
Katolska Kyrkan, mässa torsdagar och fredagar 18.00, söndagar 09.30.

Maria Reginas Vänner

Föreningen Maria Reginas Vänner

Maria Reginas Vänner är en ideell förening. Föreningens uppgift är "att stödja hospicets verksamhet för upprätthållande av god vård och trivsel för gästerna" (§1 Stadgarna) I begreppet trivsel lägger vänföreningen möjligheten att bidra med sådant som kan ge ”guldkant” åt gästerna och deras anhöriga. I mån av ekonomisk möjlighet bidrar föreningen med medel till personalens vidareutveckling - genom deltagande i kurser och konferenser. Maria Reginas Vänner är helt beroende av medlemsavgifter (f.n. 100kr/år) och bidrag till minnesfonden samt gåvor. Alla som bejakar föreningens syfte kan bli medlemmar i vänföreningen genom inbetalning av medlemsavgiften.

Minnesfonden

Minnesfonden ger de ekonomiska möjligheterna att förbättra för både gäster och personal. Bli medlem! Hjälp oss att sprida information. Hjälp oss att fylla på i minnesfonden.

Minnesfondens plusgirokonto: 486 41 85-6

Skriv på inbetalningen till vem insättningen är till minne av. Då kommer minnesfonden kontakta närmast anhörig för besked om insättningen. Skriv gärna ditt eget namn också.

Kontakt

Kontaktinformation

Verksamhetschef/Föreståndare: Åsa Fogelström
Maria Regina Hospice
Storängsvägen 18
131 41 NACKA

Tel Vårdärenden alla tider på dygnet: 08-716 00 71
Tel Föreståndare kontorstid: 0768 31 71 71
Fax: 08-718 19 70

Organisationsnummer: 802016-8103
Bankgiro: 5279-6083

Kommunikationer

Det finns goda kollektiva kommunikationer. Alla Nacka/Värmdöbussar nr 409-422 samt buss 471 från Slussen. Avstigning hållplats Storängen (direkt efter Nacka Forum). Alternativt Saltsjöbanan från Henriksdal (anslutningsbuss från Slussen), avstigning vid Storängens station. Restider c:a 15 minuter från Slussen, därefter en kort promenad.

Länk till Eniro kartor

Volontärskurs

Volontärskursen

Vill du bli volontär eller är du nyfiken på kursen? Kontakta Sigbjörn på telefon: 0709 964490 Måndag till fredag 08.00-16.30

Länkar

Patientlagen och information till patienter och närstående

Patientlagen ger en samlad bild av vad som gäller ur patientens perspektiv. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Läs mer på Patientlagen

Sammanhållen journalföring

-gör din vård säkrare

Sammanhållen journalföring gör att vårdpersonalen får en heltäckande bild av din vårdhistorik och ger dig säkrare vård.

Läs mer på: Din journal

Bilder