Kort om ätstörningar

Vi behöver alla äta, tillföra kroppen vad den behöver för att fungera väl. Det ska vara gott och har även en social funktion. En god måltid i gott sällskap stärker banden och förtroendet mellan dem som äter.

När en människa drabbas av allvarliga ätstörningar är det alltså mycket som händer – både inom den drabbade och runtomkring. Ofta börjar det med att man vill koppla bort ifrån någonting som stressar, uppnå en bättre hälsa och en annan vikt, eller att hjälpa sig själv eller någon annan till ett större välbefinnande.

Problemen kommer smygande samtidigt. En störd näringsbalans kommer att sätta igång olika processer i kroppen, som förhöjt stresspåslag, allmän trötthet eller att olika organ börjar gå på sparlåga. Man ägnar stor energi åt vad man skall/inte skall äta, och man tappar möjligheten att fullt ut delta i vad som pågår runt om.

Man kanske känner sig missförstådd, och ätandet är laddat med allt starkare känslor. Den negativa spiralen är igång!

Ätstörningen i sig är alltså en del i ett större sammanhang, och vi tycker att det är viktigt att se hela människan för att på bästa sätt hjälpa hen att komma på fötter igen. 

Läs mer om Maria Regina-modellen