Maria Reginas historia

Vilohemmet Maria Regina driver sin ett minisjukhus i den klassiska, och kulturskyddade, villastadsdelen Storängen i Nacka, ett par kilometer öster om Stockholms innerstad, sedan 1994. Inriktningen har sedan starten varit att hjälpa människor som haft svårt att finna ett tillräckligt väl fungerande stöd inom vården i övrigt.

Det började med AIDS-patienter, i en tid då många var rädda, och HIV-smitta närmast togs som en omedelbar dödsdom. Omgivningen såg ofta med obehag och förakt på dem som drabbats. På Maria Regina Vilohem fick dessa människor den medicinska omvårdnad och behandling som fanns tillgänglig vid den tiden, och, framför allt, ett värdigt och medmänskligt bemötande, i en miljö som man kan göra till sitt hem. De som kommer ses som, och kallas för, gäster snarare än patienter.

Så småningom blev medicinerna allt bättre och de drabbade kunde i växande utsträckning leva ett ”normalt liv”, där hälsan inte försvagades mer, och snabbare, än hos andra människor. Detta gjorde att Maria Regina Vilohem kunnat bereda plats även för andra människor, som befinner sig i livets sista skeden. När man inte längre kan sätta en rimlig förhoppning till att söka bota ett sjukdomstillstånd är det bättre att inte genomgå en behandling som bara tär på de återstående krafterna, utan att med hjälp av mediciner, som dämpar de svåraste besvären, ändå göra det bästa av den tid man har. 

Under början av 2020 har Maria Regina Vilohem också möjlighet att ta emot gäster med som råkat i allvarligare bekymmer kring sitt ätande. Att äta är viktigt för oss alla, och då inte bara för att överleva, utan det påverkar hur vi mår och fungerar. När frågor kring vad man (inte) skall äta, och hur man reglerar sin vikt, blir en alltför dominerande del i tillvaron kommer också relationerna till den närmaste omgivningen att påverkas, och problemen växer… Maria Regina Vilohem erbjuder gäster en möjlighet till nystart, med en högspecialiserad ätstörningsvård som bas, och en individuellt utformad plan för hur man skall komma i balans, och återvända till ett liv, och till relationer, så som han eller hon önskar se dem.