Maria Reginas historia

Maria Regina Hospice driver sin ett minisjukhus i den klassiska, och kulturskyddade, villastadsdelen Storängen i Nacka, ett par kilometer öster om Stockholms innerstad, sedan 1994. Inriktningen har sedan starten varit att hjälpa människor som haft svårt att finna ett tillräckligt väl fungerande stöd inom vården i övrigt.

Det började med AIDS-patienter, i en tid då många var rädda, och HIV-smitta närmast togs som en omedelbar dödsdom. Omgivningen såg ofta med obehag och förakt på dem som drabbats. På Maria Regina Hospice fick dessa människor den medicinska omvårdnad och behandling som fanns tillgänglig vid den tiden, och, framför allt, ett värdigt och medmänskligt bemötande, i en miljö som man kan göra till sitt hem. De som kommer ses som, och kallas för, gäster snarare än patienter.

Så småningom blev medicinerna allt bättre och de drabbade kunde i växande utsträckning leva ett ”normalt liv”, där hälsan inte försvagades mer, och snabbare, än hos andra människor. Detta gjorde att Maria Regina Hospice kunnat bereda plats även för andra människor, som befinner sig i livets sista skeden. När man inte längre kan sätta en rimlig förhoppning till att söka bota ett sjukdomstillstånd är det bättre att inte genomgå en behandling som bara tär på de återstående krafterna, utan att med hjälp av mediciner, som dämpar de svåraste besvären, ändå göra det bästa av den tid man har.