Om hospice-vård

Hospice är både ett vårdfilosofiskt begrepp kring omhändertagande och ett hem för svårt sjuka och döende. Hospice erbjuder en varm atmosfär för människor i livets slutskede. När medicinsk behandling inte längre kan bota eller hejda sjukdomen ställs andra krav på vården. Vi använder oss av palliativ vård, att lindra smärta – kroppslig och själslig – att ge kärlek och omtanke, och att låta gästen bevara integritet och värdighet, är självklarheter inom hospicevården. Gästen får leva ett så bra återstående liv som möjligt.

Läs mer

Vårdguiden skriver om hospice

Utsikt från ett av rummen