Patientlagen

Patientlagen ger en samlad bild av vad som gäller ur patientens perspektiv. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Läs mer på Patientlagen

Sammanhållen journalföring

  • gör din vård säkrare

Sammanhållen journalföring gör att vårdpersonalen får en heltäckande bild av din vårdhistorik och ger dig säkrare vård. Läs mer på: Din journal