Så arbetar vi med ätstörningar

Under en inskrivningsvecka bekantar sig gästen med miljön och har inledande samtal. Tillsammans kommer man fram till vilken takt och ordning som har bäst förutsättningar att lyckas. Tillsammans med din kontaktperson görs en plan för de kommande veckorna. 

Varje patient som kommer till Maria Regina kommer som en gäst. Varje människa som kommer till oss skall känna sig sedd och välkommen. Det är en första förutsättning för att komma tillrätta med orsaken till att man sökt sig till oss över huvud taget.

Det första som händer när man kommer för att få hjälp med, eller snarare ut ur, en ätstörning är att vi lär känna varandra. Tillsammans får vi en närmare förståelse för problemen, och hur de kommer till uttryck. Det sker då du träffar personal i vårt team, som med sina olika kompetenser bedömer vad man måste uppmärksamma vidare på respektive område.

När vi tillsammans börjat få en klarare bild har vi också en grund för att tillsammans utarbeta en målbild, med delmål och en behandlingsplan. När denna finns på plats är det dags att flytta fokus till att mer systematiskt arbeta med de frågor som är viktiga för att börja leva ett friskt liv fritt från ätstörningar.

Mer exakt vad man arbetar med, och hur, beror på den enskildes situation och behov.