Vid en ätstörning

Vi behöver alla äta, tillföra kroppen vad den behöver för att fungera väl. Helst skall det vara gott och angenämt, och för oss människor, till skillnad från de flesta djur, har det också en social funktion; en god måltid i gott sällskap stärker banden och förtroendet mellan dem som äter. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle att utväxla förtroenden.

Samtalsrummet

När en människa drabbas av allvarliga ätstörningar är det alltså mycket som händer – både inom den drabbade och runtomkring. Ofta börjar det med att man, med de bästa avsikter, försöker att uppnå någonting. Det kan vara en bättre hälsa, en annan vikt, ett större välbefinnande, eller bara att koppla bort ifrån någonting som stressar. 

Vi tror att varje människa kan bli fri! Det handlar om att få stöd att utveckla sin självkänsla och sin förmåga till självstöd. Då kan man hitta en balans i sitt liv och känna tillfredsställelse över vad man prioriterar – vad som är viktigt för just mig.

Vi arbetar med specialister som ser till både kroppen, och till hur man mår, liksom hur man har det i de viktigaste relationerna. Människan är en helhet, och om en del lider så lider hela människan.

Brasan i vardagsrummet

För att kunna bli fri, kan man behöva göra en paus från vardagen, och, befriad från vad som stressar, söka sin väg och finna sig själv. Vid Vilohemmet Maria Regina finns möjligheten att göra den resan tillsammans med vårt team av specialister. Och en stor förståelse för att man behöver ta ett steg i taget.

Läs mer om Maria Regina-modellen

#ätstörningsvård #ätstörning #anorexi #anorexianervosa #bulimi #bulimianervosa #friskochfri #BED #hetsätningsstörning #hetsätning