Vill du vara med?

På Maria Regina Hospice finns bland andra

Verksamhetschef 
Vaktmästare
Trädgårdsmästare
Undersköterskor
Arbetsterapeut
Sjukgymnast/fysioterapeut
Kurator
Läkare
Sjuksköterskor

Volontärer och stödförening

På Maria Regina Hospice finns också en stödförening och en grupp volontärer som efter ett års kurs hjälper till huvudsakligen med praktiska sysslor. För frågor om det kontakta: Sigbjörn på telefon: 0709 964490, måndag till fredag 08.00-16.30.